Redaktion

Schaffalitzky de Muckadell,
Ove B.
Professor, overlæge, dr.med.
Med. Gastroenterologisk afd. S
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
sdm@rsyd.dk

Redaktion

Haunsø, Stig
Professor, overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
stig.haunsoe@regionh.dk

Redaktion

Vilstrup, Hendrik
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk afd. V
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
hendrik.vilstrup@aarhus.rm.dk

Medarbejdere
A-G


Andersen, Anders Nyboe
Professor, overlæge, dr.med.
Fertilitetsklinikken 4071 Juliane Marie Centret
Rigshospitalet
2100 København Ø
anders.nyboe.andersen@regionh.dk

Andersen, Inger Bak
Overlæge
Gastroenheden, 
Medicinsk gastroenterologi 439
Hvidovre Hospital 
2650 Hvidovre
inger.bak.andersen@hvh.regionh.dk

Andersen, Mette Klarskov
Overlæge, dr.med.
Klinisk Genetisk afd.
Rigshospitalet
2100 København Ø
mette.klarskov.andersen@regionh.dk

Andersen, Åse Bengård
Professor, overlæge, dr.med.
Infektionsmedicinsk afd.
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
aase.bengaard.andersen@rsyd.dk

Armbruster, Karin
Afdelingslæge
Lungemedicinsk afd.
Gentofte Hospital
2800 Hellerup
karin.armbruster@regionh.dk

Ashina, Messoud
Ekstern klinisk lektor, overlæge, dr.med.
Institut for Neuro- og Sansefag
Glostrup Hospital
2600 Glostrup
ashina@dadlnet.dk

Barington, Torben
Professor, dr.med.
Klinisk Immunologisk afd.
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
barington@dadlnet.dk

Becker, Ulrik
Professor, overlæge, dr.med.
Gastroenheden afs. 360
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
ulrik.becker@hvh.regionh.dk

Beck-Nielsen, Henning
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk endokrinologisk afd. M
Odense Universitetshospital
5000 Odense
henning.beck-nielsen@rsyd.dk

Bendstrup, Elisabeth
Overlæge, ph.d.
Lungemedicinsk afd. B
8000 Aarhus C
kabend@rm.dk

Berthelsen, Anne Kiil
Overlæge
PET og Cyklotronenheden/Radioterapi
Rigshospitalet
2100 København Ø
anne.kiil.berthelsen@regionh.dk

Bjerrum, Ole Weis
Overlæge, klinisk og postgraduat klinisk lektor, dr.med.
Hæmatologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
ole.weis.bjerrum@regionh.dk

Boesgaard, Søren
Klinikchef, overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
soeren.boesgaard@regionh.dk

Bonde, Jens Peter
Professor, overlæge, dr.med.
Arbejds- og Miljømedicinsk afd.
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
jens.peter.ellekilde.bonde@regionh.dk

Borregaard, Niels
Professor, overlæge, dr.med.
Hæmatologisk klinik 9322
Rigshospitalet
2100 København Ø
niels.borregaard@regionh.dk

Brixen, Kim
Professor, overlæge, ph.d.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Syddansk Universitet
5000 Odense C
kbrixen@health.sdu.dk

Brock, Axel
Adj. professor, fhv. overlæge, dr.med.
Gået på pension
Brown, Peter de Nully
Overlæge, ph.d.
Hæmatologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
peter.brown@regionh.dk

Bundgaard, Henning
Overlæge, dr.med., ph.d.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
henningbundgaard@dadlnet.dk

Bülow, Hans-Henrik
Overlæge
Intensiv afd.
Holbæk Sygehus
4300 Holbæk
hhbulow@dadlnet.dk

Bygbjerg, Ib
Professor, dr.med.
International sundhed, immunologi og 
mikrobiologi
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet
1014 København K
iby@sund.ku.dk

Bytzer, Peter
Professor, overlæge, ph.d.
Medicinsk afd.
Køge Sygehus
4600 Køge
peter.bytzer@dadlnet.dk

Bøtker, Hans Erik
Professor, overlæge, dr.med., ph.d.
Hjertemedicinsk afd. B
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Aarhus N
heb@dadlnet.dk


Carlsen, Jørn
Overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
joern.carlsen@regionh.dk

Christensen, Hanne
Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med., ph.d.
Neurologisk afd. N
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
hanne.krarup.christensen@regionh.dk

Christensen, Kaare
Professor, dr.med.
Epidemiologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning
Syddansk Universitetshospital
5000 Odense C
kchristensen@health.sdu.dk

Christensen, Kent Lodberg
Overlæge, lektor, dr.med.
Hjertemedicinsk afd. B
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
kentchri@rm.dk

Christiansen, Jens Sandahl
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk endokrinologisk afd. M
Aarhus Universitetshospital
8000 Odense C
jsc@ki.au.dk

Clementsen, Paul
Overlæge, dr.med., ph.d.
Lungemedicinsk afd.
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
paul.clementsen@regionh.dk

Clemmensen, Peter
Professor, overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København K
peter.clemmensen@regionh.dk

Dalhoff, Kim Peder
Overlæge, dr.med.
Klinisk Farmakologisk afd.
Bispebjerg Hospital
2400 Køvenhavn NV
kim.peder.dalhoff@regionh.dk

Damkier, Per
Overlæge, ph.d.
Afd. for Klinisk Biokemi og farmakologi
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
pdamkier@health.sdu.dk

Damsgaard, Else Marie Skjøde
Professor, ledende overlæge, dr.med.
Geriatrisk afd. G
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
elsedams@rm.dk

Deleuran, Mette
Ledende overlæge, dr.med.
Dermato-venerologisk afd. S
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
mettdele@rm.dk

Dirksen, Asger
Professor, overlæge, dr.med. 
Lungemedicinsk afd. Y
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
adi@dadlnet.dk

Døssing, Martin
Overlæge, dr.med.
Intern medicinsk klinik
Frederikssund Hospital
3600 Frederikssund 
martin.doessing@regionh.dk

Ebbehøj, Niels E.
Overlæge, ekstern klinisk lektor, dr.med.
Arbejds- og miljømedicinsk afd.
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
niels.erik.ebbehoej@regionh.dk

Engstrøm, Thomas
Overlæge, dr.med., ph.d.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
thomas.engstroem@regionh.dk

Falk, Erling
Professor
Hjertemedicinsk afd. B
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
erling.falk@ki.au.dk

Feldt-Rasmussen, Bo
Professor, klinikchef, dr.med.
Nefrologisk klinik P
Rigshospitalet
2100 København Ø
bo.feldt-rasmussen@regionh.dk

Fink, Per
Professor, ledende overlæge, dr.med., ph.d.
Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
per.fink@aarhus.rm.dk

Fisker, Sanne
Overlæge, dr.med., ph.d.
Medicinsk Endokrinologisk afd. 
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
sannfisk@rm.dk

Galbo, Henrik
Professor, overlæge, dr.med.
Afd. F. Infektionsmedicin og Reumatologi
Rigshospitalet
2100 København Ø
hga@sund.ku.dk

Geisler, Christian
Professor, overlæge, dr.med.
Hæmatologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
christian.geisler@regionh.dk

Georgsen, Jørgen
Overlæge
Klinisk Immunologisk afd.
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
georgsen@dadlnet.dk

Gerstoft, Jan
Professor, overlæge, dr.med.
Klinik for infektionsmedicin og reumatologi
Rigshospitalet
2100 København Ø
jan.gerstoft@regionh.dk

Gimsing, Peter
Overlæge, ekstern klinisk lektor, dr.med.
Hæmatologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
peter.gimsing@regionh.dk

Godtfredsen, Nina S.
Overlæge, ekstern klinisk lektor
Lungemedicinsk afd. L
Bispebjerg Hospital
2400 Københav NV
nina.skavlan.godtfredsen@regionh.dk

Grande, Peer
Overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
peer.grande@regionh.dk

Gustafsson, Finn
Overlæge, dr.med., ph.d.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
finn.gustafsson@regionh.dk

Gøtzsche, Peter C.
Professor, dr.med.
The Nordic Cochrane Centre
Rigshospitalet
2100 København Ø
pcg@cochrane.dkMedarbejdere
H-M

Hansen, Ejvind Frausing
Specialeansvarlig overlæge
Medicinsk Enhed, Lungemedicinsk Sektion
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
ejvind.frausing.hansen@regionh.dk


Hansen, Klaus
Overlæge, dr.med.
Neurologisk klinik N
Rigshospitalet
2100 København Ø
klaus.hansen.02@regionh.dk

Hassager, Christian
Overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
christian.hassager@regionh.dk

Hasselbalch, Hans Carl
Professor, overlæge, dr.med.
Hæmatologisk afd.
Roskilde Sygehus
4000 Roskilde
hkhl@regionsjaelland.dk

Haunsø, Stig
Professor, overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
stig.haunsoe@regionh.dk

Havelund Troels
Overlæge, ph.d.
Afd. for Medicinske Mavetramsygdomme S
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
troels.havelund@rsyd.dk

Heilmann, Carsten
Professor, overlæge, dr.med.
BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, 4072
Rigshospitalet
2100 København Ø
carsten.heilmann@dadlnet.dk

Heitmann, Berit L.
Professor, ph.d.
Institut for Sydomsforebyggelse
Frederiksberg & Bispebjerg Hospital
2000 Frederiksberg
berit.lilienthal.heitmann@regionh.dk

Hilsted, Linda
Overlæge
Klinisk Biokemisk afd. 
Rigshospitalet 
2100 København Ø
linda.hilsted@regionh.dk

Holm, Ellen
Overlæge, forskningslektor
Geriatrisk afd.
Nykøbing Falster Sygehus
4800 Nykøbing F
ellh@regionsjaelland.dk

Hougen, Hans Petter
Statsobducent, Professor, dr.med., ph.d., MPA
Retspatologisk afd.
Retsmedicinsk Institut, KU
2100 København Ø
hougen@forensic.ku.dk

Husby, Gunnar
Professor, dr.med.
Reumatologisk afd.
Rikshospitalet Universitetsklinik
N-0027 Oslo, Norge
g.a.husby@medisin.uio.no

Høgenhaven, Hans
Overlæge
Klinisk Neurofysiologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
hans.hoegenhaven@regionh.dk

Høilund-Carlsen, Poul Flemming
Professor, overlæge, dr.med.
Nuklearmedicinsk afdeling
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
pfhc@rsyd.dk

Hørslev-Petersen, Kim
Professor
Reumatologi
Gråsten Gigthospital
6300 Gråsten
khorslevpetersen@gigtforeningen.dk

Iversen, Lars
Professor, overlæge, dr.med.
Dermato-Venerologisk afd. S
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
lars.iversen@ki.au.dk

Iversen, Martin
Overlæge, dr.med.
Afsnit for lungemedicin og 
lungetransplantation
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
martin.iversen@regionh.dk

Jacobsen, Peter
Overlæge
Arbejds- og Miljømed. afd.
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
peter.jacobsen.01@regionh.dk

Jacobsen, Søren
Professor, dr.med.
Reumatologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
sj@dadlnet.dk

Jansen, Erik
Overlæge, dr.med.
Anæstestiologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
erik.jansen@regionh.dk

Jennum, Poul
Professor, overlæge, dr.med.
Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afd.
Glostrup Hospital
2600 Glostrup
poul.joergen.jennum@regionh.dk

Jensen, Lars Thorbjørn
Ledende overlæge, postgraduat lektor, dr.med.
Klinisk fysiologisk/Nuklearmedicinsk afd.
Herlev Hospital
2730 Herlev
lars.thorbjoern.jensen@regionh.dk

Jensen, Troels Staehelin
Professor, overlæge, dr.med.
Dansk Smerteforskningscenter
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
tsjensen@ki.au.dk

Johnsen, Søren Paaske
Forskningsoverlæge, ph.d.
Klinisk Epidemiologisk afd.
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
spj@dce.au.dk

Junker, Peter
Professor, overlæge, dr.med.
Reumatologisk afd. C
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
peter.junker@rsyd.dk

Juul, Anders
Professor, dr.med.
Afd. for vækst og reproduktion
Rigshospitalet
2100 København K
anders.juul@regionh.dk

Jürgens, Gesche 
Overlæge ph.d.
Klinisk Farmakologisk afd.
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
gesche.jurgens@regionh.dk

Jørgensen, Jens Otto Lunde
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Endokrinologisk afd. 
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
jenjoe@rm.dk

Jørgensen, Niels
Overlæge, ph.d.
Afd. for vækst og reproduktion
Rigshospitalet
2100 København Ø
niels.joergensen@regionh.dk

Kaasa, Stein
Professsor, dr.med.
Seksjon lindrende behandling, Kreftafdelingen
St. Olavs Hospital
N-7006 Trondheim Norge
stein.kaasa@ntnu.no

Kamper, Anne-Lise
Overlæge, dr.med.
Nefrologisk klinik P
Rigshospitalet
2100 København Ø
anne-lise.kamper@regionh.dk

Kanstrup, Inge-Lis
Ledende overlæge, dr.med.
Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afd.
Herlev Hospital
2730 Herlev
ilka@heh.regionh.dk

Kardel, Troels
Praktiserende læge dr.med.
kardel@dadlnet.dk

Kjeldsen, Anette Drøhse
Overlæge, ph.d.
Øre - næse - hals kirurgisk afd. F
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
anette.kjeldsen@rsyd.dk

Kjeldsen, Keld
Professor, overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København og 
Aalborg Universitet
9000 Aalborg 
kjeld.kjeldsen@regionh.dk

Kjeldsen, Lars
Klinikchef, dr.med.
Hæmatologisk klinik L-4042
Rigshospitalet
2100 København Ø
lars.kjeldsen.01@regionh.dk

Kjær, Michael
Professor, overlæge, dr.med.
Idrætsmedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
michael.kjaer@sund.ku.dk

Knudsen, Gitte Moos
Professor. dr.med.
Neurologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
gitte@nru.dk

Kondrup, Jens
Professor, overlæge, dr.med.
Ernæringsenheden 5911
Rigshospitalet
2100 København Ø
kondrup@post4.tele.dk

Konge, Lars
Afdelingslæge, ph.d.
Center for Klinisk Uddannelse
Rigshospitalet
2100 København Ø
lars.konge@regionh.dk

Krarup, Christian
Klinikchef, professor, dr.med.
Klinisk Neurofysiologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
christian.krarup@regionh.dk

Kroustrup, Jens Peter
Overlæge
Medicinsk endokrinologisk
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg
jpk@rn.dk

Køber, Lars
Professor, overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
lars.koeber@regionh.dk

Lange, Peter
Professsor, dr.med.
Lungemedicinsk Sektion
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
peter.lange@sund.ku.dk

Larsen, Fin Stolze
Overlæge, dr.med. ph.d.
Hepatologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
stolze@post3.tele.dk

Larsen, Mogens Lytken
Ledende overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk afd.
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
mogens.larsen@rsyd.dk

Larsen, Philip Just
dr.med., ph.d.
Sanofi
65926 Frankfurt, Deutschland
philipjust.larsen@sanofi.com

Lassen, Annmarie Touborg
Professor, overlæge, ph.d.
Fælles Akutmodtagelse
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
annmarie.lassen@rsyd.dk

Lassen, Jens Flensted
Overlæge, ph.d., Klinisk lektor, Sektionsleder Akut & Iskæmisektionen
Hjertemedicinsk afd. B
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Aarhus N
jens.lassen@ki.au.dk

Laurberg, Peter
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Endokrinologisk afd.
Aalborg Sygehus
9000 Aalborg
peter.laurberg@rn.dk

Lillevang, Søren T.
Overlæge, ph.d.
Klinisk Immunologisk afd.
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
lillevang@dadlnet.dk

Loft, Annika
Overlæge, ph.d.
Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik, PET-enheden
Rigshospitalet
2100 København Ø
annika.loft.jakobsen@regionh.dk

Lund-Andersen, Henrik
Professor, overlæge, dr.med.
Øjenafdelingen
Glostrup Hospital
2600 Glostrup
helan@regionh.dk

Malling, Hans-Jørgen
Klinikchef, dr.med.
Allergiklinikken 816
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
hans-joergen.malling@regionh.dk

Manniche, Claus
Professor, ledende overlæge, forskningschef
Rygcentret Syddanmark
Sygehus Lillebælt
5500 Middelfart
claus.manniche@rsyd.dk

Matzen, Peter
Adjungeret professor, overlæge, dr.med.
Gastroenheden
Hvidovre Hospital
(Pensioneret juni 2012)
Mellemgaard, Anders
Overlæge, ph.d.
Onkologisk
Herlev Hospital
2730 Herlev
anders.mellemgaard@regionh.dk

Michelsen, Niels
Professor. ph.d.
Gået på pension
Mortensen, Jan
Overlæge, klinisk lektor, dr.med.
Klinik for klinisk fysiologi, nuklearmedicin 
og PET
Rigshospitalet
2100 København Ø
jann.mortensen@regionh.dk

Mortensen, Ole Steen
Overlæge ph.d.
Arbejdsmedicinsk afd.
Køge Sygehus
4600 Køge
osm@regionsjaelland.dk
Mosbech, Holger
Overlæge, dr.med.
Kllinik for Allergi, Hud- og allergiafd.
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
h.mosbech@dadlnet.dk

Mosekilde, Leif
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Endokrinologisk afd. MEA
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
leif.mosekilde@gmail.com

Mølgaard, Ole
Ledende overlæge
Fælles Akutafd.
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
olemoe@rm.dk

Møller, Jacob Eifer
Overlæge, dr.med., ph.d.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
jem@dadlnet.dk

Møller, Jens
Overlæge, dr.med.
Medicinsk Endokrinologisk afd.
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
jens.moller@dadlnet.dkMedarbejdere
N-Ø

Nielsen, Claus Vinther
Professor
Klinisk socialmedicin og rehabilitering
CFK - Folkesundhed & kvalitetsudvikling,
Region Midtjylland & Institutter for Folkesundhed, Aarhus Universiet
P.P. Ørumsgade 9-11
8000 Aarhus C
claus.vinther@stab.rm.dk


Nielsen, Jørn Dalsgaard
Overlæge
Hæmatologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
joern.dalsgaard.nielsen@regionh.dk

Nielsen, Ove Juul
Overlæge, dr.med.
Hæmatologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
ove.juul.nielsen@regionh.dk

Nikolajsen, Lone
Forskningsoverlæge, ph.d.
Anæstesiologisk afd. og Dansk Smerteforskningscenter
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
nikolajsen@dadlnet.dk

Nordestgaard, Børge G. 
Professor, overlæge, dr.med.
Klinisk biokemisk afd. 
Herlev Hospital
2820 Gentofte
boerge.nordestgaard@regionh.dk

Nørgaard, Mette
Overlæge, ph.d.
Klinisk Epidemiologisk afd.
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
mn@dce.au.dk
Ott, Peter
Ledende overlæge, dr.med.
Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk afd. V
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
peterott@rm.dk

Paulson, Olaf B.
Professor, dr.med.
Neurologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
olaf.paulson@nru.dk

Pedersen, Anette Tønnes
Klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Gynækologisk klinik/Fertilitetsklinikken 4071
Rigshospitalet
2100 København Ø
anette.toennes.pedersen@regionh.dk

Pedersen, Court
Professor, overlæge, dr. med.
Infektionsmedicinsk afd. Q
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
court.pedersen@rsyd.dk

Pedersen, Erling Bjerregaard
Professor, overlæge, dr.med.
Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse
Regionshospitalet Holstebro
Hospitalsenheden Vest
Lægaardvej 12, DK-7500 Holstebro
erling.bjerregaard.pedersen@vest.rm.dk

Pisinger, Charlotta
Forskningsoverlæge, ph.d. MPH
Forskningscenter for Forebyggelse og 
Sundheds afs. 84-85
Glostrup Hospital
2600 Glostrup
chpi@regionh.dk

Poulsen, Lars K.
Professor, Laboratoriechef, Lic & dr.med.
Allergiklinikken afd. K
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
lkpallgy@mail.dk

Poulsen, Per Løgstrup
Overlæge, dr.med., ph.d.
Medicinsk Endokrinologisk afd.
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
perpouls@rm.dk

Rajpert-De Meyts, Ewa
Afdelingslæge, dr.med.
Vækst og Reroduktion
Rigshospitalet
2100 København Ø
erm@regionh.dk

Rasmussen, Torben Riis
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Lungemedicinsk afd.
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
torras@rm.dk

Rejnmark, Lars
Overlæge, adjungeret lektor, dr.med., ph.d.
Medicinsk Endokrinologisk afd. THG
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
larsnien@rm.dk

Richelsen, Bjørn
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Endokrinologisk afd. 
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
bjoric@rm.dk

Ringbæk, Thomas
Overlæge, dr.med.
Lungemedicinsk afd.
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
ringbaek@dadlnet.dk

Rittig, Søren
Professor, overlæge, dr.med.
Børneafd. A
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
soren.rittig@skejby.rm.dk

Rosenberg, Raben
Professor, overlæge, dr.med.
Center for Psykiatrisk Forskning
Aarhus Universitetshospital
8240 Risskov
raberose@rm.dk

Rosholm, Jens-Ulrik
Overlæge, klinisk lektor, ph.d.
Geriatrisk afd. G
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Rumessen, Jüri
Forskningschef, specialansvarlig overlæge, dr.med.
Medicinsk afd. F og forskningsenheden
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
juru@geh.regionh.dk

Rørth, Mikael
Professor, overlæge, dr.med.
Onkologisk klinik klinik 5073, Finsenscentret
Rigshospitalet
2100 København Ø
mikael.roerth@regionh.dk

Schaffalitzky de Muckadell, Ove B.
Professor, overlæge, dr.med.
Med. Gastroenterologisk afd. S
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
sdm@rsyd.dk

Schiødt, Morten
Overtandlæge, dr.odont.
Tand-, mund- og kæbekirurgisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
morten.schioedt@regionh.dk

Schroeder, Torben V.
Professor, overlæge, dr.med.
Karkirurgisk
Rigshospitalet
2100 København Ø
torben.schroeder@regionh.dk

Sengeløv, Henrik
Overlæge, dr.med.
Hæmatologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
henrik.sengeloev@regionh.dk

Sestoft, Dorte
Ledende overlæge, ph.d.
Retspsykiatrisk klinik
Rigshospitalet
2200 København NV
ds001@retspsykiatriskklinik.dk

Shaker, Saher B.
Overlæge, ph.d.
Lungemedicinsk afd.
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
saher@dadlnet.dk

Sigurd, Bjarne
Overlæge
Kardiologisk afd. Y
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
sigurd@dadlnet.dk

Sillesen, Henrik
Klinikchef, professor, dr.med.
Karkirurgisk klinik RK
Rigshospitalet
2100 København Ø
henrik.sillesen@regionh.dk

Skovby, Flemming
Professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Genetisk Afd. Juliane Marie Centret
Rigshospitalet
2100 København Ø
flemming.skovby@regionh.dk

Specht, Lena
Professor, overlæge, dr.med.
Onkologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
lena.specht@regionh.dk

Stauning, Jens Aage
Praktiserende læge, ekstern lektor, klinikchef
Lægerne i KU, Inst. F. Folkesundhed, 
Almen Med.
Bartholinsgade 6 opg. R
1356 Købenavn K
stauning@dadlnet.dk

Stengaard-Pedersen, Kristian
Professor, overlæge, dr.med.
Reumatologisk afd.
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
stengaard@ki.au.dk

Svendsen, Jesper Hastrup
Professor, overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø
jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk

Søndergaard, Lars
Overlæge, dr.med.
Kardiologisk klinik
Hjertecentret, Rigshospitalet
2100 København Ø

lars.soendergaard.01@regionh.dk
Sørensen, Henrik Toft
Professor, dr.med.
Klinisk Epidemiologisk afd.
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
hts@dce.au.dk

Sørensen, Jens Benn
Overlæge, dr.med.
Onkologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
jens.benn.soerensen@regionh.dk

Sørensen, Keld
Overlæge, dr.med. 
Hjertemedicinsk afd. B
Aarhus Universitetshospital
8200 Aarhus N
kes@dadlnet.dk

Sørensen, Per Soelberg
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
per.soelberg.soerensen@regionh.dk

Tarp, Ulrik
Ledende overlæge, lektor, dr.med.
Reumatologisk afd.
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
ulrtar@rm.dk

Tønnesen, Philip
Ledende overlæge, dr.med.
Lungemedicinsk afd.
Gentofte Hospital
2900 Hellerup
phtoe@geh.regionh.dk

Ulrik, Charlotte Suppli
Overlæge, lektor, dr.med.
Lungemedicinsk afd. 253
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
csulrik@dadlnet.dk

Vaag, Allan
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Endrokrinologi, Abdominalcentret
Rigshospitalet
2100 København Ø
allan.vaag@regionh.dk

Valerius, Niels Henrik
Speciallæge, dr.med.
Børneafd.
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
valerius@dadlnet.dk

Vestbo, Jørgen
Professor, overlæge, dr.med.
Lungemedicinsk afd. J
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
joergen.vestbo@rsyd.dk

Vestergaard, Peter
Professor overlæge, dr.med., ph.d.
Endokrinologisk afd.
Aalborg Universitetshospital
9000 Aalborg
p-vest@post4.tele.dk

Vilstrup, Hendrik
Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk afd. V
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
hendrik.vilstrup@aarhus.rm.dk

Vissing, John
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
john.vissing@regionh.dk

Waldemar, Gunhild
Professor, overlæge, dr.med. 
Neurologisk klinik
Rigshospitalet
2100 København Ø
gunhild.waldemar@regionh.dk

Wanscher, Michael
Overlæge, ph.d.
Anæstesiologisk klinik 4141
Rigshospitalet
2100 København Ø
michael.wanscher@regionh.dk

Wien, Tale Norbye
Læge, dr.med.
Medisinsk Avdeling
Diakonhjemmet sykehus
N-0319 Oslo, Norge
tnwien@gmail.com

Winther, Lone
Afdelingslæge
Allergiklinikken 816
Gentofte Hospital
2950 Hellerup
lone.winther@regionh.dk

Østergaard, Karen
Professor, overlæge, dr.med.
Neurologisk afd. F
Aarhus Universitetshospital
8000 Aarhus C
karen.ostergaard@oncable.dk