Medicinsk Kompendium Lommebog 5. udgave

Den moderne læge skal hurtigt kunne håndtere store mængder af ny viden på tværs af flere specialer, hvilket kan være en stor udfordring. Kan du redegøre for symptombilledet ved systemisk lupus erythematosus eller behandlingen af primær hyperparathyroidisme? MKL App har svaret! 

Medicinsk Kompendium Lommebog App indeholder hele lommebogen og giver lette søgemuligheder i hele teksten. 

Den har den nyeste viden om de intern medicinske kerneområder fra Medicinsk Kompendium Lommebog 5. udgave med. Værket beskriver diagnostik og behandling af de almindeligst forekommende sygdomme. 

Lommebogen henvender sig dels til den medicinske student, der har brug for en oversigt over intern medicinske sygdomsbilleder med mulighed for efterfølgende fordybelse – og dels til lægen, der i sit daglige kliniske arbejde har brug for at supplere sin paratviden. Lommebogen er et supplement til 18. udgave af Medicinsk Kompendium. 

Ugeskrift for Læger skrev: “..Den høje faglig standard og pædagogiske tilgang bør gøre kompendiet til en tro følgesvend gennem medicinstudiet og en naturlig del af lægens kliniske hverdag“

App’en MKL rummer 
5. udgave af

Medicinsk Kompendium
Lommebog fra 2015 
og koster 389 kr.